Reality_logo

Tytuł Projektu: „Big Dots – globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR”

 

Celem projektu jest stworzenie globalnej, wielowymiarowej bazy punktów zainteresowania (POI) i udostępnianej do potrzeb produkcji gier i aplikacjinowej generacji AR oraz tych “tradycyjnych” 2D i 3D. Baza będzie cechowała się wysoką wiarygodnością, obejmowaniem wielu warstw danych oraz globalnymzasięgiem. Klaster danych, z interfejsem NLP, umożliwi wyświetlanie wielu kategorii danych we właściwej georeferencji w przestrzeni dwuwymiarowej oraztrójwymiarowej AR.

Całkowita wartość projektu:

7 984 250,00 PLN

Koszty kwalifikowane:

7 984 250,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

5 435 800,00 PLN

fundusze_loga UE Loga