Reality_logo

Duże Dane (Big Data) uproszczą i zrewolucjonizują sposób postrzegania danych geolokalizacyjnych. Budujemy Silnik Wyszukiwania Dużych Danych (Big Data Search Engine) oparty na pozyskanych oraz zintegrowanych Dużych Danych pochodzących z całego świata, gdzie będziesz mógł wyszukać dane oparte na warstwach, które sam wybierzesz. Zbieranie danych będzie również wsparte przez technologię łańcucha bloków (blockchain).

 

Duże Dane (Big Data) uproszczą i zrewolucjonizują sposób postrzegania danych geolokalizacyjnych. Budujemy Silnik Wyszukiwania Dużych Danych (Big Data Search Engine) oparty na pozyskanych oraz zintegrowanych Dużych Danych pochodzących z całego świata, gdzie będziesz mógł wyszukać dane oparte na warstwach, które sam wybierzesz. Zbieranie danych będzie również wsparte przez technologię łańcucha bloków (blockchain).

fundusze_loga UE Loga