Reality_logo

Firma w Polsce

Reality Games Polska S.A.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
NIP: 7831743078

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621921. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 121 550 zł
UE Loga UE Loga