Reality_logo

Firma w Polsce

Reality Games Polska SA

Plac Jana-Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

 

NIP: 7831743078

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912367. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – 121 550 zł

fundusze_loga UE Loga