Reality_logo

Projekty UE

Game INN

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Reality Games Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Big Data Game Content Engine: silnik udostępniany developerom jako usługa pozwalająca na wykorzystanie Big Data do tworzenia treści gier.

 

 

CELE PROJEKTU

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez budowę silnika do tworzenia treści gier udostępnianego klientom w formule mobile backend as a service.

 

 

PLANOWANE EFEKTY

 

Chcemy to osiągnąć poprzez budowę unikalnego silnika (Game Engine), który pozwoli deweloperom skupić wszystkie swoje wysiłki tylko i wyłącznie do gier rozwoju frontendu. Game Engine, oprócz standardowych usług związanych z tworzeniem backendu, będzie agregować i wzbogacać dane pochodzące z różnych źródeł big data i oferować je w ramach jednej zunifikowanej usługi, gdzie deweloper nie będzie musiał zajmować się różnego rodzaju ograniczeniami związanymi z pochodzeniem danych. Nasze usługi będą dostępne dla wszystkich deweloperów gier na urządzenia mobilne jako mobile backend as a service (mBaaS). Tego rodzaju usługa, pozwalająca na łączenie i scalanie rekordów pochodzących z wielu źródeł danych nie istnieje jeszcze na rynku.

Wartość projektu ogółem

3 747 417,72 zł

Wartość dofinansowania

2 332 475,43 zł

fundusze_loga UE Loga